Populieren

De kweek van populierenplantsoen voor de houtteelt is nog steeds een belangrijke activiteit. In 2003 werden nieuwe klonen op de markt gebracht door het Vlaams Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (I.B.W). Boomkwekerijen Van Goidsenhoven behoort tot het selecte groepje boomkwekers die gemachtigd zijn deze gecertificeerde klonen te kweken en in de handel te brengen.

Populierenveld